Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
 • Funder og Kragelund Skoler
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Opslagstavlen

 • ikon

  Reserver datoen!

  SKOLEFEST TORSDAG D. 7.FEBRUAR

  Der vil være skuespil i hallen v/ 6.årg. med efterfølgende dans og hygge for elever og forældre.

  Tidspunkter:

  0.-5.ÅRG. kl. 17.30-21 (dans og hygge: 0.-2.årg. i Askehuset, 3.-5.årg. i Elmehuset)

  6.-9.ÅRG. kl. 19.30-23 (dans og hygge i hallen, salen)

  8.årg. står for salg af kaffe, kage, snacks og drikkevarer i alle afdelinger. Overskuddet går til deres lejrskole i 9.klasse.

  Tilmelding for 0.-5.årg. udsendes fredag på Intra af hensyn til bordopstilling. Spisning arrangeres af klasserne. 

  Invitation til skuespil udsendes, når vi nærmer os!

  Hanne Høj den 16-01-2019
 • ikon
  Forsøgsordning for Teknologiforståelse

  Efter aftale med mellemtrinnet FU og udskolingen indsendte vi i august en ansøgning om deltagelse i UVMs udbudte forsøgsordning i Teknologiforståelse.

  Ud af 140 ansøgere er 46 skoler nu udvalgt til at medvirke i en pionèrindsats om at tænke teknologiforståelse ind som en del af folkeskolens undervisning, så det bidrager til udvikling af fremtidens kompetencer og almendannelsen hos eleverne.
  Vi har netop fået meddelelse om deltagelse for udskolingens vedkommende - og desværre ikke for mellemtrinnet.

  Udskolingen deltager i forsøgsordningen, hvor teknologiforståelse er integreret i fagene matematik, dansk, samfundsfag og fysik/kemi.

  Forsøgsordningen strækker sig over 3 år og tager udgangspunkt i en progression fra 7.klasse til 9.klasse. Således at man starter fra feb.2019 med 7.årg. og fra aug. 2019 med 7.-8.årg., aug. 2020 7.-8.-9.årg. Forsøgsordningen kommer dermed til at involvere nuværende 7., 6. og 5.årg. over de næste 3 år.

  Gennem forsøget vil skolen blive understøttet både økonomisk og fagligt.

  Nærmere information og planen herfor følger til de involverede klasser og lærere.

  Det er dog skolens mål, at deltagelsen i forsøgsordningen på sigt vil komme alle klasser tilgode, ligesom vores deltagelse i Projekt UltraBit på 4.årg.

  Læs mere om forsøget her

  Læs også skolens Strategi for Teknologi og Læring her

  Venlig hilsen
  Hanne Høj
  Pædagogisk leder

  Hanne Høj den 05-10-2018
 • ikon
  Funder-Kragelund Skoles antimobbestrategi ligger på Skoleporten under Skolen - Principper - Mobbepolitik.Trivselspolitik ligger også under Principper.

  Link til Silkeborg Kommunes antimobbestrategi:
  Helle Kjær den 10-01-2018
 • ikon
  Tidligere elever kan selv hente afgangsbeviser på Silkeborg Kommunes hjemmeside, se selvbetjening til højre - forudsat at afgangsbeviset er fra efter 2008/09.

   
  Helle Kjær den 08-01-2018