Åbningstider

Lærkehuset 0.-3. årgang de 40 skoleuger

6.30 -8.10 for de børn der har heldagsmodul eller morgenmodul

Mandag - fredag 14.10-17 for de børn der har heldagsmodul eller eftermiddagsmodul.

På ikke skoledage hvor Lærkehuset har åben, kan børn der har heldagsmodul komme fra kl. 6.30 - 17.00 mandag - fredag.

Børn der har eftermiddagsmodul, kan komme efter kl. 8.00 -17 mandag - fredag.

På de kommunale lukkedage, bliver der sendt behovsundersøgelse ud og der vil være mulighed for at dit barn kan komme i en anden fritidsdel.

Bøgehuset 4.-6. årgang

Bøgehuset har åben alle skoledage fra skoletidsophør til klokken 17 mandag - torsdag. Fredag til klokken 16.00.

Der er åben i Bøgehuset ugen før skolen begynder om sommeren.

Der kan tilkøbes morgenmodul.

Se de gældende takster på Silkeborg kommunes hjemmeside, samt søskenderabat.