Forsikringsforhold på skolerne i forhold til elever - Forsikringsteamet har udarbejdet et notat om forsikringsforhold for elever generelt, skader, udlån af digitalt udstyr, BYOD, hvem skal betale og mistede ting på skolen. Læs notatet på dette link