Test og prøver

De nationale test er et værktøj til den løbende evaluering i folkeskolen. Læs mere på Ministeriets hjemmeside.

Testene gennemføres således:

Fag og klassetrin

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Dansk, læsning

X

 

X

 

X

 

X

Matematik

 

X

   

X

   

Engelsk

         

X

 

Geografi

           

X

Biologi

           

X

Fysik/kemi

           

X

Dansk som andetsprog

     

X

 

X

 

 

Silkeborg Kommunes læseresultater

Læseresultaterne for 1. og 2. årgang på samtlige folkeskoler er Bilag B i bilagene til Silkeborg Kommunes kvalitetsrapport.

 

Folkeskolens afgangsprøver (kun overbygningsskoler)

Når en elev afslutter 9. årgang i folkeskolen, skal eleven til syv obligatoriske prøver.

Karaktergennemsnittene er tilgængelige på Ministeriet for Børn og Undervisnings hjemmeside > Statistik om folkeskolen. Tallene er ofte mere end et år forsinkede.