Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
 • Funder Skolevej 3, 8600 Silkeborg
 • 89702130
 • funder.skole@silkeborg.dk
 • Funder og Kragelund Skoler
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Frivilligt kor

Kragelund Skoles frivillige kor for 3.-5. klasse gav koncert akkompagneret af forælder Dorte Madsen som korleder, præst Kresten Thue Andersen på bas og 2. klasses elev Anders Madsen på tromme.

Nyhed billede
Efter koncerten på skolen fortsatte kor og band videre på plejecentret for at give koncert.
 • Helle Kjær den 20-05-2016
 • ikon
  Hanne Høj den 24-06-2016
  Læs Skolebestyrelsens årsberetning 2015-16 og se navne på de nye medlemmer af Skolebestyrelsen her (ligger også under Nyt fra... Skolebestyrelsen).
  Mange hilsner og med ønske om en en god sommer!
  Skolebestyrelsen
 • ikon
  Hanne Høj den 20-06-2016

  Nyt fra skolebestyrelsen, maj-juni 2016

  Arbejdet i skolebestyrelsen i dette forår har været præget af skolestrukturdebatten. Senest udspil til ny skolestruktur har været i høring, og Funder-Kragelund Skoles høringssvar er afgivet. Funder og Kragelund Skoler sammenlægges nu til én juridisk enhed, hvilket ikke vil opleves som en ændring for børn og forældre.  Overfor kommunen har vi tilkendegivet, at den juridiske sammenlægning ikke må få en negativ økonomisk konsekvens. Der laves en ny tildelingsmodel, som bliver afgørende for skolens økonomi. Mere om det i efteråret. Høringssvaret i sin fulde længde ligger her: http://skolestrategi2021.silkeborgkommune.dk/Ny-proces-2016/Hoering-maj-juni-2016.

  Undersøgelsen af elevernes trivsel er gennemført. Der er flotte resultater for både Funder og Kragelund skoler. Lærerteams omkring de enkelte klasser vurderer klassens trivselsrapport og laver en handleplan, hvor der er behov for indsats. Men generelt er der tale om rigtig fine resultater.

  I starten af august måned udskiftes flere medlemmer af skolebestyrelsen. Det er igen lykkedes at finde en flok engagerede forældre til at træde ind i flokken. Tak for det! Sammensætningen af den nye bestyrelse lægges ud på forældreintra straks efter konstitueringen.

  God sommer til alle børn, forældre og ansatte.

  Mvh Jacob Hansen, forældrevalgt medlem af skolebestyrelsen

 • 28-06-2016
  17:30-20:30
  Workshop Krop og kompetence ·
  1